Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Ready made

                Názov                   
        IČO      

  Cena s objednaním 
  virtuálneho sídla

   Cena bez objednania 
   virtuálneho sídla

                                   Popis    

  Objednaná 
  /
pre
daná
 AVAL TRADE s.r.o. 47 409 177            339,00 €
              379,00 €
    Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    2 spoločníci, 13 predmetov podnikania
  Predaná
 BOLDNESS s. r. o.  47 460 628            339,00 €
              379,00
    Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  Predaná
 DYTREK s.r.o. 47 409 576            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 28 predmetov podnikania
  Predaná
 ENLARGE s.r.o. 47 464 011            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  Predaná  
 GRANDIOS s.r.o. 47 450 321            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  Predaná
 Iris Green s.r.o. 47 457 457            399,00               489,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  Predaná
 KAPRIA s. r. o. 47 409 355            339,00               379,00      Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    2 spoločníci, 11 predmetov podnikania
  Predaná
 Mempis s. r. o. 47 407 280            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    2 spoločníci, 13 predmetov podnikania
  Predaná
 Potion s.r.o. 47 450 673            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  Predaná
 SIERA TRADE s.r.o. 47 463 911            339,00               379,00     Neplátca DPH, bez záväzkov a pohľadávok,
    1 spoločník, 36 predmetov podnikania
  PredanáPostup predaja ready made:

1. Po vyplnení nezáväznej objednávky Vám posielame Zálohovú faktúru.

2. Po zaplatení Zálohovej faktúry Vám posielame Formulár na vykonanie zmien v Ready made.

3. V prípade uvedenia virtuálneho sídla u nás, je podmienkou uhradenia faktúry za virtuálne sídlo. Objednávku Vás poprosíme urobiť na stránke virtuálne sídlo.

4. Dokumenty Vám vypracujeme do 3 pracovných dní a nasledne dokumenty z našej strany úradne overíme.

5. Overené dokumenty Vám posielame poštou, príp. odovzdávame osobne, ktoré bude potrebné z Vašej strany overiť u notára alebo na matrike.

6. Po overení, dokumenty bude potrebné nám dodať a nasledne sa dokumenty posielajú na Obchodný register, zápis zmeny v Obchodnom registri trvá zvyčajne 5 - 7 pracovných dní (v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetov podnikania sa dokumenty najprv posielajú na Živnostenský register, vydanie Živnostenského listu trvá 5 - 6 pracovných dní, a až nasledne sa dokumenty posielajú na Obchodný register).

7. Po zapísaní zmien v spoločnosti do Obchodného registra vyzdvihneme Potvrdenie o vykonaní zápisu a Výpis z Obchodného registra.

8. Oznámime zmeny na Živnostenskom a Daňovom úrade.

9. Nasledne Vám dokumentáciu odovdávame osobne, príp. poštou.

 

Ready madeCena
rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania

    
339 Eur/

 


379 Eur


jednorázovo

v prípade rozšírenia predmetu podnikania Vám vybavíme Živnostenský list na Živnostenskom registri
v cene je rožšírenie o 30 voľných živností „predmetov podnikania“
vyzdvihnutie Živnostenského listu zo Živnostenského registra
spísanie Žiadosti na Daňový úrad ohľadne Súhlasu od správcu dane
spracovanie všetkých listín a dokumentov na Obchodný register
podanie listín, dokumentov a Návrhu na zápis zmeny o s.r.o. do Obchodného registra
uhradenie Súdneho poplatku na Obchodný register 33,00 EUR
vyzdvihnutie Potvrdenia o vykonaní zápisu a Výpisu z Obchodného registra
oznámenie zmien na Živnostenskom a Daňovom úrade


Objednávka - Ready made
Objednávateľ:
Výber Ready made:
 
Cena:
 
Počet Viazaných / Remeselných činností pri doplnení predmetov podnikania 7,50 EUR / jedna:
 
Prehlásenie pri zmene spoločníka:
 
Výber zmeny:
 
Faktúru vystaviť na:

znakov do konca.
Priložiť súbor (max. 2000 kB)
Priložiť súbor (max. 2000 kB)
antiSpam [nový kód]
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2022 © Delzia.com