Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Založenie s.r.o.

Chcete si založiť firmu s.r.o.? Ale neviete kde začať? Skúste to s nami, spolu to zvládneme.

V prvom rade je potrebný názov spoločnosti s.r.o.. Pre dobre zapametateľný názov firmy s.r.o. môžete zvoliť kratší a najlepšie ľahko vysloviteľný. Ak máte nazov firmy, môžete porozmýšľať o sídle spoločnosti, konateľoch, predmetoch podnikania, spoločníkoch a výške jednotlivých vkladov spoločníkov. Aby sme Vám poradili ako na to, dole pod kontaktným formulárom sme pre Vás prichystali jednotlivé články, ktoré Vám pomôžu získať informácie o založení firmy.   

zalozenie sro zalozenie firmy zalozenie sro zalozenie firmy zalozenie sro zalozenie firmy zalozenie sro

 

Založenie firmyCena
spracovanie všetkých listín a dokumentov na Živnostenský register

    
250 Eur


jednorázovo

v cene je 30 voľných živností „predmetov podnikania“
vybavenie Živnostenského listu na Živnostenskom úrade
spísanie Žiadosti na Daňový úrad ohľadne Súhlasu na založenie spoločnosti od správcu dane
spracovanie všetkých listín a dokumentov na Obchodný register
spísanie Súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra
podanie listín, dokumentov a Návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
uhradenie Súdneho poplatku na Obchodný register  150,00 EUR
vyzdvihnutie Potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti do Obchodného registra a Výpisu z OR
registrácia na Daňovom úrade k Dani z príjmov

 

V cene nie su zahrnuté viazané a remeselné živnosti - 7,50 EUR / jedna.

 

Postup založenia firmy - s.r.o.:
 

1.  Po vyplnení nezáväznej objednávky Vám posielame zálohovú faktúru.

2.  Po uhradení zálohovej faktúry Vám posielame Formulár na Založenie s.r.o.

3.  Po vyplnení Formulára Vám do 3 pracovných dní pošleme e-mailovo Plnomocenstvo, dokumenty a Žiadosť na daňový úrad ohľadne Súhlasu od správcu dane. Plnomocenstvo a dokumenty bude potrebné overiť u notára alebo na matrike.

4.  Overené plnomocenstvo, dokumenty a podpísanú Žiadosť bude potrebné, aby ste nám doručili poštou alebo osobne odovzdali.

5.  Nasledne sa dokumenty posielajú elektronicky na Živnostenský register, vybavenie Živnostenského listu trvá 3 pracovné dní.

6.  Po vybavení Živnostenského listu zo Živnostenského registra sa posielajú dokumenty na Obchodný register, zápis do Obchodného registra trvá zvyčajne 7 pracovných dní.

7.  Po vyzdvihnutí Potvrdenia o zápise spoločnosti a Výpisu z Obchodného registra, Vám dokumentáciu posielame poštou alebo odovzdávame osobne.

 

Založenie firmy - s.r.o. trvá zvyčajne 15 pracovných dní.


Kontaktný formulár
znakov do konca.
Sem prepíšte číslice z obrázka: antiSpam
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2024 © Delzia.com - založenie s.r.o., zakladanie firiem