Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Zmeny v s.r.o.

Chceli by ste zmeniť:
Sídlo
Rozšíriť / zúžiť predmety podnikania
Zmenu obchodného mena
Zmena osobných údajov spoločníka / konateľa / prokuristu 
Prevod obchodného podielu - zmena spoločníka
Vyhlásenie "pridružení" nového spoločníka
Zvýšenie / zníženie základného imania
Vymenovanie / odvodlanie konateľa / prokuristu 
Zmena spôsobu konania konateľa / prokuristu 
 

 

 

 

 

Cenník:
    1 - 3 zmeny: základná suma 133,00 Eur,
    4 zmeny: cena sa navyšuje o 10,- Eur,
    5 zmien: cena sa navyšuje o 10,- Eur,
    Viac zmien: cena dohodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti

 

1. Pre všetky zmeny zabezpečíme vypracovanie daných dokumentov na Obchodný register.

 

2. V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetov podnikania podáme Formulár pre PO na Živnostenský register spolu s príslušnými dokumentmi a nasledne vyzdvihneme Živnostenský list zo Živnostenského registra.

 

3. Pri rozšírení predmetu podnikania je v cene 30 voľnych živností.

 

4. V prípade Vyhlásenia nového spoločníka alebo prevodu obchodného podielu - zmena spoločníka zabezpečíme dokumenty na Daňový úrad - Žiadosť o vydanie Súhlasu od správcu dane pre nadobúdateľa i prevodcu. 

 

5. Podáme Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným na Obchodný register spolu s príslušnými dokumentmi.

 

6. V cene je súdny poplatok za vykonanie zmien v Obchodnom registri 33 EUR.

 

7. Vyzdvihneme Potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v spoločnosti a Výpis z Obchodného registra.

 

8. Vykonáme oznámenie na Daňovom úrade.

 

9. Doručíme Vám dokumentáciu na Vami zadanú adresu poštou.

 

 

 

Vyplnte nám formulár, radi sa s Vami dohodneme o postupe a podrobnostiach.

 

Objednávka - Zmeny vo firme
Objednávateľ:
Zakladateľská listina / Spoločenská zmluva
V prípade prepisu Spoločenskej zmluvy / Zakladateľskej listiny Vás poprosíme o dodanie originálu alebo scan dokumentu vo vysokej kvalite, aby prepis bol možný.
 
Počet strán Zakladateľskej listiny / Spoločenskej zmluvy v prípade prepisu 3,60 EUR / strana:
 
Vypĺňa sa len v prípade prepisu Zakladateľskej listiny / Spoločenskej zmluvy.
Počet Viazaných / Remeselných činností pri doplnení predmetov podnikania 7,50 EUR / jedna:
Vypĺňa sa len v prípade rozšírenia predmetu podnikania o Viazané alebo Remeselné predmety podnikania
 
Prehlásenie pri zmene spoločníka / vyhlásení "pridružení" nového spoločníka:
 
Vypĺňa sa len pri prevode obchodného podielu alebo rozdelení väčšinového obchodného podielu na iného spoločníka alebo na tretiu osobu
Výber zmeny:
 
Faktúru vystaviť na:

znakov do konca.
Priložiť súbor (max. 2000 kB)
Priložiť súbor (max. 2000 kB)
antiSpam [nový kód]
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2024 © Delzia.com - zmeny v s.r.o., zmena vo firme